Kim 801 Bin 152 TL İster?

Ekranlarda kimi zaman para kimi zaman araba ve ev ödüllü yarışmalar düzenlenmektedir. Bu yarışmalar arasında önceki ismiyle “Kim 500 Milyar İster?” şimdiki ismiyle “Kim Milyoner Olmak İster?” şüphesiz en popüleri. Önceki ismini de veriyorum çünkü yarışma yıllardır ekranda olan ve her sezon beğeniyle izlenen bir yarışma.

Yarışmaya konu olan para ödülü yarışmanın isminden de anlaşılacağı üzere 1 Milyon TL.

Bu yarışma özelinde verilen azami para ödülü dikkate alınarak konu başlığı belirlenmiş ve 07.10.2019 tarihli güncel vergi kanunları ve güncel ödül tablosu dikkate alınarak yarışmacıların net olarak ne kadar para ödülü kazanacağı çalışılmıştır.

Öncelikle vergi kanunları nezdinde değerlendirildiğinde yarışmalardan kazanılan ödüllerin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre vergiye tabi olduğu anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun(VİVK) 1. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Aynı Kanun’un;

  • İstisnalar başlıklı 4/e. maddesine göre, Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında(şans oyunları) kazanılan ikramiyelerin 2019 yılı için 5.760 TL’sinin istisna olduğu,
  • Nispetler başlıklı 16. maddesine göre, Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanacağı, ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı,
  • Beyanname başlıklı 7. maddesinde, Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler, iktisap ettikleri malları, şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecbur olduğu,
  • Beyanname Verilme Müddeti başlıklı 9. maddesinde, Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerektiği hükümleri yer almaktadır.

Vergi kanunları nezdinde değerlendirildiğinde, yarışmadan elde edilecek azami tutar olan 1 Milyon TL, VİVK’nun 4/e bendinde belirtilen istisna tutarı üzerinde kaldığı için istisna haricindeki tutar üzerinden VİVK’nun 16. maddesindeki belirtilen nispet miktarında vergi yarışmayı düzenleyen tüzel kişi tarafından ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesilecektir.

Şöyle ki, 1.000.000 TL ödülü üzerinden 5.760 TL’lik istisna tutarı düşüldüğünde, istisna sonrası kalan 994.240 TL’lik tutar üzerinden %20 oranında yani 198.848 TL’lik vergi kesintisi yapılacak ve ödül kazanan yarışmacıya 801.152 TL ödenecektir.

Yukarıda bahsedilen yarışmanın güncel ödül tablosu dikkate alınarak yarışmacıların net olarak ne kadar para ödülü kazanacağını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Sıra Ödül Veraset ve İntikal Vergisi Net Ödül
1 500 500
2 1.000 1.000
3 2.000 2.000
4 3.000 3.000
5 5.000 5.000
6 7.500 348 7.152
7 15.000 1.848 13.152
8 30.000 4.848 25.152
9 60.000 10.848 49.152
10 125.000 23.848 101.152
11 250.000 48.848 201.152
12 1.000.000 194,848 801.152

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından para ve mal üzerine düzenlenen yarışmalarda kazanılan ödüllerin vergiye tabi olduğu, televizyonlarda ve afişlerde gösterilen ödüllerin vergi öncesi ödül tutarı olabileceği unutulmamalıdır.

Yarışmadan kazanacağınız ödüllerle neler yapacağınız sorulduğunda vergiyi göz önünde bulundurduktan sonra cevap vermenizi öneririm :)

Bir Cevap Yazın