Asgari Ücrete AGİ Müdahalesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30.12.2015 tarih ve 2015/1 No.lu kararına göre, asgari ücreti belirlemek üzere 2015 yılında yaptığı dört toplantı sonucunda, Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle, İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 54,90 TL olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla, Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. … Asgari Ücrete AGİ Müdahalesi yazısını okumaya devam et