Yeni TTK’ ya Göre Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları ve Vereceği Görüşlerin Sonuçları

Bağımsız Denetim Nedir? Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi … Yeni TTK’ ya Göre Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları ve Vereceği Görüşlerin Sonuçları yazısını okumaya devam et

Bağımsız Denetim Sektörü ve Kariyer Olanakları

Giriş 13.01.2011 tarihinde kabul edilip 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ciddi düzenlemeleri ve değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Yeni TTK’ yla birlikte bağımsız denetim sektörü daha da önemli hale gelecektir. Bununla birlikte bu sektörde çalışanlar da değer kazanacaklardır. Şu anda bağımsız denetim, İMKB’ye kote olan şirketleri, bankaları ve sigorta şirketlerini kapsıyor. Yeni TTK’nın … Bağımsız Denetim Sektörü ve Kariyer Olanakları yazısını okumaya devam et