Tüm Çalışanlar Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilecek

25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na ek madde eklenerek hem 45 yaşını aşmayan hem de 5510 sayılı Kanun’un 4/a ve 4/c kapsamında çalışan özel ve kamu çalışanlarının zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlenmiştir. İlgili Kanun’daki düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren … Tüm Çalışanlar Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilecek yazısını okumaya devam et

6327 Sayılı Kanun’la Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler

1. Giriş Ekonomilerin büyümesi ve gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için tasarrufları artırması ve bu tasarrufları ekonomiye dahil ederek yatırıma dönüştürmesi zorunludur. Bireylerin tasarruf yaparak bunları ekonomiye dahil etmeleri de elbette hem bireye hem de topluma ciddi getiriler sağlayacaktır. Nitekim yurt içinde yapılan tasarruflar yatırımları, yatırımlar da büyümeyi finanse eder. Ülkemizdeki yurtiçi tasarrufların yetersiz oluşu, yatırımların yabancı … 6327 Sayılı Kanun’la Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler yazısını okumaya devam et