Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Vergilendirilmesi

1 .Giriş 14.03.2019 tarihinde yazmış olduğum “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu” başlıklı yazının sonunda yapay zeka yazılımları kullanılarak yaygınlaştırılması ve vergiye gönüllü uyumun azami ölçüde sağlanmasını temenni etmiştim. Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı verilere dayanarak birden fazla işverenden ücret elde edenleri tespit ederek mükelleflere gönderdiği bilgi isteme yazısıyla gelecekte e-denetimi yaygınlaştıracağının sinyallerini … Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Vergilendirilmesi yazısını okumaya devam et

Kaçırma, Kaçın, Planla…

Vergi, devletin harcamalarını finanse etmek için birey ve kurumlardan, kanunlara dayanarak, cebren ve karşılıksız aldığı ekonomik değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti bütçesine baktığımızda, gelirlerin yaklaşık %90’ı vergiler olduğu görülmekte ve ülkenin yaşamını sürdürmesi için vergilerin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Vergiler, vergi mükellefleri için bir maliyet unsurudur. Bir firmanın asıl amacı, karını maksimize etmektir. Bu da gelirlerin … Kaçırma, Kaçın, Planla… yazısını okumaya devam et