Değişiklik Olmazsa Borsa İşlemlerine Vergi Geliyor

Anayasa’nın Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesine göre, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Devlet, kamu giderlerini karşılamak amacıyla kanunda yer alan esaslara göre zorunlu olarak ve herhangi bir karşılık olmadan kişi ve kurumlardan vergi toplamaktadır. Toplanan vergilerle yatırım harcaması, transfer … Değişiklik Olmazsa Borsa İşlemlerine Vergi Geliyor yazısını okumaya devam et