Yeni TTK’ ya Göre Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları ve Vereceği Görüşlerin Sonuçları

Bağımsız Denetim Nedir? Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi … Yeni TTK’ ya Göre Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları ve Vereceği Görüşlerin Sonuçları yazısını okumaya devam et