Araç Kiralama Şirketlerinde Krediyle Alınan Araçların Vergisel Boyutu

I. Giriş Adam Smith’in 1776 yılında yayımlanan Ulusların Zenginliği adlı eseri ekonomi biliminde önemli bir yere sahiptir. Kitap 18. yüzyılda yazılmış olsa da günümüzde halen geçerliliği bulunmaktadır. Kitabın ilk bölümünde iş bölümü ve uzmanlaşma sonucu üretimin nasıl arttırıldığı toplu iğne örneğiyle açıklanmaktadır. Üretim aşamalarında görev alan kişilerin işlerinde uzmanlaşmaya gitmesi sonucu üretilecek “toplu iğne” sayısının … Araç Kiralama Şirketlerinde Krediyle Alınan Araçların Vergisel Boyutu yazısını okumaya devam et