Bir Mukteza Kurumlar ve Gelir Vergisi Hesabınızı Değiştirebilir Mi?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 dönemine tabi olan Kurumlar Vergisi mükellefleri 1 Nisan 2017 tarihinden başlayarak 25 Nisan 2017 tarihi akşamına kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesini beyan edeceklerdir. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.03.2017 … Bir Mukteza Kurumlar ve Gelir Vergisi Hesabınızı Değiştirebilir Mi? yazısını okumaya devam et