Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121. maddesi başlığı “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu düzenlemenin uygulamasına ilişkin 23.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde açıklanmıştır. Vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları sağlayan mükellefler … Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sorgusu yazısını okumaya devam et